View Cards 1st Series 1 - 8

click on any card to enlarge
list

1 Boma - Plateau 2 Katanga - Élisabethville. La pose du rail 3 Katanga - Kisengwa - Le Lomami

4 Katanga - Kabinda - Le greffe et la force publique 5 Katanga - Nègres nivelant une termitière 6 Katanga - Sur la ligne de Sakania à Élisabethville

7 Katanga - Toa - Lac Tanganika 8 Rassemblement de travailleurs à Irebu


Home Bruce Lockhart 07-01-2011


Valid HTML 4.01 Transitional